"Vi drivs av en passion: att effektivisera resebranschens affärsprocesser. Vår främsta tillgång är relationerna med alla parter i en resa. Endast genom nära samarbete, där alla parter har något att vinna, kan vi lyckas".

 

“Detta måste gå att effektivisera”

TravelClearing har sedan starten drivits av en stark passion: att effektivisera resebranschens affärsprocesser. Detta i en miljö där aktörerna är många, kundernas behov varierande och systemlandskapet fragmenterat. Ingen kan lösa detta på egen hand. Det kan bara ske i ett nära samarbete där alla parter har något att vinna.

TravelClearings roll är att se, förstå och integrera hela processen, från A-Ö, över organisatoriska och teknologiska gränser. På så sätt skapar parterna tillsammans en helhet med ett större värde än vad som är möjligt för en enskild part.

 


 

Mission: Från bokning till attest utan manuella handgrepp

En logistikansvarig vet precis vad vi talar om. I ett företags kärnverksamhet har integrerade e-processer över olika affärssystem och organisatoriska gränser varit en verklighet i många år. Automatiserade materialavrop och e-fakturor är vardagsmat.

För affärsreseprocessen, en icke-kärnprocess, har det tagit lite längre tid. Men nu är vi där. Vår mission är att skapa en helt integrerad och automatiserad e-process från resebokning till betalningsattest och bokföring utan behov av papper eller manuella handgrepp någonstans i kedjan.